søndag, april 16, 2006

Jesper Langballe om kultur-konservativ kulturkamp i Djævelens Advokat

Djævelens Advokat går i luften med sin 4. udsendelse. Udsendelsen er en debat med Jesper Langballe om den kultur-konservative kulturkamp, herunder om kultur-konservatismen har lykkedes at gøre op med den politiske syge og velfærdsstatens åndløshed.

Citater fra debatten:

”Den totalitære opfattelse af det politiske har jo i og for sig hele tiden ligget i kim i den kulturradikalisme, som har behersket landet i 100 år”

”Al ordentlig politik bygger på vrede(…)vrede er da den mest legitime motivation overhovedet for at kaste sig ind i politisk arbejde og i en kulturkamp”

”Der er to bevæggrunde for at gå ind i Folketinget(..)og det er at bidrage til at forhindre, at den danske nationalstat omdannes til et multikulturelt helvede og samtidig til at undgå, at Danmark bliver til en delstat i Europas forenede stater”.

”Indvandringen ændrer så at sige konditionerne totalt indvandring har jo ændret forholdende og også måden at tænke social på indfødte danskere imellem”.

”Jeg vil bestemt ikke bestride(…)at der stadigvæk sker en klientgørelse af folk i det bistandssytem vi har og det mener jeg er ulykkeligt”.

”Jeg har betragtet al partipolitik som decideret landskadelig virksomhed”.

”For mit vedkommende der drejer det sig om nu simpelthen, at prøve og bidrage til at Danmark overhovedet overlever, fordi det er altså forudsætningen for, at vi kan fylde et demokratisk indhold i det, et folkestyre uden et folk det eksisterer ikke”.

lørdag, april 01, 2006

David Bakkegaard Karsbøl i Djævelens Advokat

Djævelens Advokat er gået i luften med sin 3. udsendelse. Udsendelsen har David Bakkegaard Karsbøl, som gæst til en debat om det ”anarko-kapitalistiske” samfund uden stat og dermed uden politi og retsvæsen. Udsendelsen er rent faktisk den første udsendelse vi optog og redigerede.

Djævelens Advokat har endvidere optaget yderligere to udsendelser med henholdsvis Jesper Langballe (omhandlende den kultur-konservative kulturkamp) og Preben Wilhjelm (omhandlende venstrefløjens frihedsbegreb) og har fået bekræftet en debat om Grundloven mellem Birthe Rønn Hornbech og Niels Helveg Petersen.