lørdag, april 21, 2007

Krarup og tørklædet


Det kan næppe være gået nogen danskers næse forbi, at Søren Krarup har rettet en barsk kritik af det muslimske tørklæde.

"For så vidt som man siger, at hagekorset er symbolet på nazismen, så er det jo
altså af samme art som Islams tørklæde[..]Tørklædet symboliserer en totalitær
ideologis krav om, at alle der ikke deler dens synspunkter og holdninger, er
vantro, og de bør rettelig omvende sig, og hvis de ikke vil det, så de skal
udryddes. Er det et symbol, vi bryder os om at sende fra Folketingets
talerstol?"

Dansk Folkeparti støtter i en pressemeddelelse den lutherske stridsmand:


Søren Krarup bekræfter, at den muslimske indhylning af kvinder har
fællestræk med andre totalitære symboler. Dansk Folkeparti pointerer, at dette
ikke er en kritik af den enkelte kvinde, som måtte bære hovedtørklæde, men en
generel kritik af islams indhylning af kvinder,

Tørklædet og andre absurd begrundede tildækninger af kvinder har til formål
at dele kvinder op i rene og urene. Det har den konsekvens, at kvinder, som ikke
anerkender dette argument, vil blive betragtet som løsslupne og urene af de, der
accepterer det islamistiske tørklædes logik


At Krarup og Dansk Folkeparti har ret i, at tørklædet er udtryk for undertrykkelse og Islam, som totalitær ideologi, og at Krarups budskab om at kristendommen står i diametral modsætning dertil, som en frihedens religion bekræftes til fulde af ovenstående portrætter af Katherina Von Bora - Martin Luthers hustru.