onsdag, januar 11, 2006

Borgerligt lys i udlændingedebatten

Det ser ud som om, der blandt visse borgerlige politikere er sket et holdningsskifte i indvandrerdebatten og at man begynder at indse, at det at lægge sig i Dansk Folkepartis slipstrøm udover at bryde med klassiske borgerlige dyder såsom respekt for individet, tillige er ufrugtbart.

Peter Norsk har været en kærkommen stemme i JPs endeløse række af forudsigelige læserbreve og debatindlæg, hvor MUSLIMERNE i Danmark i selvretfærdige toner får læst og påskrevet om hvor tilbagestående, intolerante og samfundsskadelige de alle er.

Peter Norsk påpeger, ligesom jeg selv har gjort, at integration af muslimer rent faktisk i høj grad er lykkedes i U.S.A. :

Det er der to væsentlige grunde til: For det første, at man i USA har lov at
leve, som man vil med den religion og den påklædning, man nu en gang ønsker,
således at alle borgere føler sig respekteret af det omgivende samfund, og for
det andet, at udbetaling af sociale ydelser er begrænsede, således at man i
højere grad end i Danmark er tvunget til at arbejde.
Derfor er den bedste
integrationspolitik simpel: 1) Udvis respekt over for alle borgere uanset deres
etniske og religiøse baggrund, 2) ansæt i højere grad borgere med indvandrer- og
flygtningebaggrund i både private og offentlige stillinger og 3) begræns mest
muligt de passive overførselsindkomster.
Respekt og arbejde er den cocktail,
som vil mindske integrationsproblemerne.


Peter Norsk har med forslag 1 og 3 ramt ned i kernen af hvad, der skal til for at ændre på tilstandene herhjemme. Et af Ronald Reagans yndlingscitater som han ofte brugte ved offentlige lejligheder vedrørte netop indvandring:


"you can go to live in France but you cannot become a Frenchman, you can go to
Germany but cannot become a German[...]But anyone from any corner of the world
can come to live in America and become American."


Der er (uden sammenligning i øvrigt) lidt af Reagans ukuelige positive tone i Norsks indlæg, som gør godt midt i den negative strøm.

Forslag 2 som jeg læser som en opfordring til indførsel af positiv særbehandling kan jeg derimod ikke bifalde. Man skal som ”gammel dansker” naturligvis ikke straffes for sin herkomst således, at ringere kvalificerede indvandrere ansættes på bekostning af bedre kvalificerede gammel danskere. Dette ville netop bryde med princippet, om at præmissen for at indvandre hertil er at man klarer sig selv på lige vilkår med alle andre. På denne måde fjernes tillige en del af grobunden for modvilje overfor indvandrere, hvoraf en stor gruppe jo i dagens Danmark unægteligt belaster de offentlige kasser

Netop denne forståelse virker som kernen i et forslag, som Søren Pind og Irene Simonsen fra Venstre netop har offentliggjort, og ifølge hvilket velkvalificerede indvandrere skal have lov til at komme til landet for at søge arbejde. Forslaget virker rent faktisk til at være blevet vel modtaget på Christiansborg (med undtagelse af DF selvfølgelig).

Ovenstående formel (minus Norsks forslag 2) der ville søge at modvirke de værste konsekvenser af indvandring samtidig med at velfærdsstaten blev formindsket burde tiltrække borgerlige i langt højere grad end konfrontationskurs med et stort mindretal.

8 kommentarer:

Niels A Nielsen sagde ...

De (nok få ;-), der læser Jacob her, kan jo gå videre og læse debatterne på

http://www.punditokraterne.dk/33104_Franske_tilstande.html
http://www.punditokraterne.dk/35324_Franske_tilstande_II.html

Og så kan de jo fundere over, hvorfor karikaturtegninger af Muhammed i amerikanske medier afstedkommer de samme hysteriske reaktioner som i Danmark, selvom de amerikanske muslimer er både rige, veluddannede og har arbejde.

www.frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=20837

Jacob Mchangama sagde ...

Hej Niels,

Tak for dit bidrag til Retsstaten vores cyberstrid kender igen grænser. CAIR er at sammenligne med Islamisk Trossamfund dvs. en organisation som har iklædt sig moderat tøj men som i virkeligheden er fundamentalistisk. CAIR tiltrækker utvilvsomt støtte fra en række amerikanske muslimer, men alt i alt synes jeg ikke artiklen er et meget tyndt partsindlæg hvis dit mål er at rokke ved billedet af at integrationen af muslimer i USA er væsentligt bedre end i DK.

Hvordan karakteriserer du i øvrigt kristne protestanters reaktion på John Lennons kommentar om at Beatles var større end Jesus? De mange forbud i Europa mod at vise Life of Brian (et forbud der på Guernsey blev opretholdt til 2001)? En amerikans katolsk organisations succesfulde kampagne for at få fjernet South PArk fra sendetiden pga det blev gjort gældende at grunden til at Jomfru Maria blødte var at hun havde menstruation?

Faktum er at intet kunne få dig til at ændre din mening for du ahar allerede besluttet dig for hvordan verden ser ud at mennesker hver dag trodser dine fordomme har åbenbart ingen effekt....

Jacob Mchangama sagde ...

ok et par rettelser til mit indlæg: "ingen" istedet for "igen" og slet "ikke" før "artiklen"

Jacob Mchangama sagde ...

Og Niels,

du kunne jo også have valgt en anden artikel fra samme blad....

http://frontpagemag.com/Articles/ReadArticle.asp?ID=15360

niels a nielsen sagde ...

Kære Jacob
Et "kort" svar. Integration er ikke ensbetydende med arbejde og velstand. En ægte integreret føler et skæbnefælleskab med det land og folk, hvis hverdag han deler. Integration betyder at have for modersmålet øre, for fædrelandet ild. Islam gør integration ekstremt vanskelig, hvis ikke umulig, fordi identiteten for muslimen ligger i religionen (og slægt, klan) og ikke i landet, og fordi menneskeskabt lovgivning ikke anerkendes.

At beskytte Kristus mod hån og fornærmelser er lige så latterligt som at beskytte en død mand mod influenza. Hån og latterliggørelse var jo hvad Jesus blev budt i denne verden. I den forstand er filmen jo helt evangelisk. Jeg har aldrig forstået eller delt den med de sårede religiøse følelser. Religiøse følelser er i virkeligheden en dybt ukristelig tanke. Ikke så overraskende, at det var i landene med tendens til puritanisme, USA og England, at der blev protesteret højst. I øvrigt havde puritanerne masser af modstand også blandt kirkefolk - også i USA og England. Ingen havde i øvrigt grund til at frygte for deres liv, og puritanerne blev gjort til fuldstændig til grin på nine o clock news.

Du gør dig selv til grin, når du vil sammenligne og ligestille de protesterende muslimers krav om, at deres islamiske sharialovgivning respekteres i Danmark med nogle strammundede anglikanske puritanere, der tror, at Kristus er mors lille dikke-dik sovedyr, som ingen skal sige noget ondt om. Jeg tilskriver det din ungdom.

I øvrigt taler publikumssuccesen jo sit eget tydelige sprog om stramtanternes opbakning. Derimod er der reelt ingen muslimsk støtte til JP.
Læs Kai Sørlanders kronik i JP i dag.
MVH
Niels A

Jacob Mchangama sagde ...

Niels, det er dig der gør dig selv til grin når du udlægger kristne puritaneres forargelse som "ukristelig" på trods af disse menneskers dybtfølte religiøse overbevisning og samtdig frejdigt konkluderer "identiteten for muslimen ligger i religionen (og slægt, klan) og ikke i landet, og fordi menneskeskabt lovgivning ikke anerkendes" på trods af, at flere muslimske lande har fungerende parlamenter der jævnligt vedtager lovgivning. Og på trods af, at muslimer i milliontal efterlever verdslig lovgivning over hele verden.

Det er tillige fordrejende at sige at muslimerNE krævede tegningerne af MUhammed forbudt på grund af Shariah. En del indtog denne holdning, andre argumenterede for, at ytringhsfriheden skal have visse grænser når det kommer til religiøs forhånelse (hvilket jeg er stærkt uenig i).

Denne holdning blev delt af en række fremtrædende danskere og er fuldstændig sammenligneligt med de situationer fra USA og England jeg har nævnt. I øvrigt var Life of Brian også forbudt i Norge og du kan finde lignende blasfemisager fra bl.a. Østrig og Grækenland, hvor de respektive landes regeringer har forsvaret forbud mod forhånelse af kristendommen helt til EMD.

Det er i øvrigt omdiskuteret om Sharia overhovedet forbyder afbilding af Muhammed.

Hvis det at spotte Jesus svarer til at smitte en død mand med influenza så ser jeg frem til at høre, hvorfor der findes Blasfemi bestemmelser i straffelovene i en række kristne lande?

Hvis der i kristendommen er en iboende tolerance overfor anderledes tænkende må du også gerne forklare, hvorfor man i DK i 1617 (100 årsjubilæet for Luthers handlinger i Wittenberg)under inspiration af Sjællands Biskop Hans Poul Resen, indførte forordninger der skulle implementere Luthers "rene lære". En af disse forordninger var den såkladte trolddomsforordning der sendte et stort antal danske kvinder på bålet og med Ditlev Tamms ord blev der med forordningerne "overhovedet sat ind overfor enhver form for afvigere".

Den form for kristendom som du prædiker, hvor friheden står centralt (og som jeg oprigtigt er glad for er med til at give dit liv mening) må have haft trænge kår på denne tid, og er præget af senere udviklinger.

Dine posteringer kan i virkeligheden koges ned til følgende:

Niels A. Nielsen alene kender kristendommens og islams sande væsen, folk der afviger fra Niels A Nielsens udlægning af de to religioner kan således ikke være kristne eller muslimer. En sådan holdning kan man ikke debattere mod idet den jo tangerer religiøs tro.

Angantyr sagde ...

Jacob du glemmer en ting nu hvor du taler om hvor godt muslimer er faldet til i USA. Antallet af muslimer er i Danmark i procent noget større end i USA. Du kan jo selv regne på det. Ca. 5 millioner muslimer skulle der være i USA og Danmark der mig bekendt ca. 200.000.

Antallet betyder måske slet ikke noget ??

Anonym sagde ...

Det kan næppe overraske at den amerikanske model for at optage nye borgere i samfundet har været betydlig bedre end den danske. Først fremmest bunder det i hvilke indvandere man giver opholdstilladelse. Indvandere bliver budt velkommen hvis de har en uddannelse og kan bidrage aktivt til samfundet. Stik modsat den politik som har været gældende i Danmark i 80erne og 90erne. Dermed har USA næsten udelukkende modtaget ressourcestærke indvandere, som tog til landet med en uddannelse og et ønske om at deltage aktivt i den amerikanske drøm. En drøm som må siges at være noget anderledes end den danske, hvis hovedingrediens er overførselsindkomst.
Det er naturligvis rigtigt at USA's historie som indvandreland bidrager til at landet kan absorbere nye tilflyttere. Landet har aldrig været homogent, hvilket gør det sværere at opstille en 'dem' og 'os' problematik. Definitionerne bliver nødvendigvis bredere end i den tilsvarende dansk situation.