lørdag, september 10, 2005

Blandede Bolcher fra Regeringen

I fredagens Berlingske tidende kunne læse, at Lene Espersen finder, at anti-terror tiltagv såsom hemmelige domstole og tidsubegrænsede anholdelser, såsom påtænkt indført i England, er for vidtgående. Det er betryggende (og overraskende) at regeringen tager et principielt standpunkt på terrorisme området, på trods af, at meningsmålinger viser, at op imod 60% af danskerne støtter strammere anti-terrorlovgivning.

Til gengæld kunne man i samme udgave af Berlingske læse, at Bertel Haarder vil ændre formålsparagraffen for folkeskolen. Det er meget muligt, at folkeskolens formålsparagraf kan formuleres mere hensigtsmæssigt. Men hvorfor skal vores børns læringsmål fastsættes fra centralt hold? Mon ikke forældre er bedre stillet til at prioritere, hvilke læringsmetoder og læringsmål deres børn skal . Haarders kronik viser, at Milton Friedmans kongstanke om indførelsen af såkaldte skattefinansierede "vouchers" til forældre, der så frit kan vælge hvilke skole de vil indskrive deres børn på, fortjener ligeså meget opmærksomhed som flad-skat idéen har fået herhjemme.

Ingen kommentarer: