tirsdag, august 23, 2005

Folkeligt oprør mod indgreb i ejendomsretten

The Economist har en interessant artikel om et folkeligt oprør i USA mod en nylig Højesteretsafgørelse.

Den 23. juni afsagde den Amerikanske Højesteret med dommerstemmerne 5-4 afgørelsen i Kelo v. New London som kraftigt udvidede delstaternes adgang til at ekspropriere privat ejendom til offentlig brug (Peter Kurrild-Klitgaard har kommenteret afgørelsen på Punditokraterne). Den amerikanske Forfatnings 5. tillægs ordlyd om at privat ejendom kan eksproprieres til ”public use” blev tidligere fortolket som findende anvendelse ved bygning af motorveje, lufthavne og jernbaner etc. Men med afgørelsen i Kelo blev ”public use” fortolket udvidende således, at en delstat kan ekspropriere privat ejendom til opførelse af private bygge projekter der f.eks. vil medføre højere fremtidige skatteindtægter.

Afgørelsen har sat sindene i kog over hele U.S.A. Aktivistgrupper såsom f.eks. det libertarianske Institute for Justice har mobiliseret en kampagne mod afgørelsen. En ny Wall Street Journal/NBC meningsmåling fra juli viser samtidig, at et flertal af amerikanere nu mener, at ejendomsretten er det vigtigste emne for den amerikanske Højesteret. At ejendomsretten findes vigtigere end emner såsom f.eks. abort og adskillelse af kirke og stat, må siges at være bemærkelsesværdigt. Samtidig har flere delstater indført yderligere begrænsninger i adgangen til ekspropriation i deres forfatninger, og Kongressen har vedtaget en resolution, der tager afstand fra Kelo. Kongressen skal ligeledes tage stilling til et forslag om en forfatningsændring, der vil skærpe beskyttelsen af den private ejendomsret.

Opstandelsen i U.S.A., der altså allerede har medført en skærpelse af beskyttelsen af den private ejendomsret på delstatsniveau, viser, at man med den rette konkrete sag og argumentation kan mobilisere støtte for den private ejendomsret på tværs af samfundslag. Selvom den private ejendomsret fylder mere i amerikansk end dansk bevidsthed, er der således håb for, at vi herhjemme ligeledes vil blive mere opmærksomme på ejendomsrettens værdi som en grundlæggende og fundamental rettighed. Man kan kun håbe på, at vi i Danmark en dag vil se en lignende folkelig opstand mod den absurde mængde love og regler, der ofte gør ejendomsretten illusorisk, samt mod den svage beskyttelse vores Grundlov og domstole yder mod sådanne indgreb.

Ingen kommentarer: